6. Retourneren/herroepingsrecht
Nadat de afnemer (consument) het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer (consument) de bevoegdheid om binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst op afstand met Tam Nails te ontbinden (bedenktijd). De afnemer (consument) hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de afnemer (consument) de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk of per email aan Tam Nails te melden. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.